محصولات  >  کولر گازی  >  اسپلیت  >  دیواری  >  اجنرال
 • OGENERAL Inverter ASGS

  OGENERAL Inverter ASGS

  کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال دارای عملکرد سرمایشی و گرمایشی با تکنولوژی اینورتر در ظرفیت های 12000 ...

  نمایش جزییات
 • OGENERAL Cooling ASGA 18, 24, 30, 36

  OGENERAL Cooling ASGA 18, 24, 30, 36

  کولر گازی اسپلیت دیواری حاره ای اجنرال با عملکرد سرمایشی و بر چسب انرژی A در ظرفیت های 18000، 24000 ...

  نمایش جزییات
 • OGENERAL Cooling ASG 18, 24, 30

  OGENERAL Cooling ASG 18, 24, 30

  کولر گازی اسپلیت دیواری اجنرال با عملکرد سرمایشی در ظرفیت های 18000، 24000 و 30000 BTU/h

  نمایش جزییات
 • OGENERAL Cooling & Heating ASG 18, 30

  OGENERAL Cooling & Heating ASG 18, 30

  کولرگازی اسپلیت دیواری اجنرال با عملکرد سرمایشی و گرمایشی در ظرفیت های 18000، 30000 BTU/h

  نمایش جزییات
 • OGENERAL Cooling & Heating ASG 12

  OGENERAL Cooling & Heating ASG 12

  کولرگازی اسپلیت دیواری اجنرال در ظرفیت 12000 BTU/h

  نمایش جزییات