محصولات  >  چیلر  >  هوا خنک  >  هیتاچی
 • HITACHI AUZ

  HITACHI AUZ

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه ای از ظرفیت 30 تا 300 تن تبرید

  نمایش جزییات
 • HITACHI ATUZ

  HITACHI ATUZ

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو تروپیکال هیتاچی ساخت ژاپن با مبدل صفحه ای از ظرفیت 30 تا 300 تن تبرید

  نمایش جزییات
 • HITACHI ATHYZ

  HITACHI ATHYZ

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی، تروپیکال مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 40 تا 400 تن تبر ...

  نمایش جزییات
 • HITACHI AHYZ

  HITACHI AHYZ

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو هیتاچی مونتاژ چین با مبدل پوسته و لوله از ظرفیت 75 تا 400 تن تبرید

  نمایش جزییات