محصولات  >  چیلر  >  هوا خنک  >  اشنایدر
 • Schneider Electric Uniflair LRAC/LRAH

  Schneider Electric Uniflair LRAC/LRAH

  مینی چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال اشنایدر با میزان صدای پایین، دارای ظرفیت های 2 تا 11 تن تبری

  نمایش جزییات
 • Schneider Electric Uniflair TRAC/TRAH

  Schneider Electric Uniflair TRAC/TRAH

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال اشنایدر با میزان صدای پایین، دارای ظرفیت های 33 تا 100 تن تبرید

  نمایش جزییات
 • Schneider Electric Uniflair ERAC/ERAH

  Schneider Electric Uniflair ERAC/ERAH

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرال اشنایدر با میزان صدای پایین، دارای ظرفیت های 15 تا 32 تن تبرید

  نمایش جزییات
 • Schneider Electric Uniflair BREC

  Schneider Electric Uniflair BREC

  چیلر تراکمی هوا خنک اسکرو اشنایدر شامل مدل هایی با میزان صدای کم و فوق کم صدا، دارای ظرفیت های 114 ت ...

  نمایش جزییات